Studentuppsatser

Godkända studentuppsatser/examensarbeten ska registreras och arkiveras i DiVA, universitetets publiceringsdatabas. Om du som skrivit uppsatsen godkänner det kan din uppsats också göras fritt tillgänglig i DiVA. Rutinerna för registrering och publicering av studentuppsatser i DiVA bestäms av respektive institution.

På de flesta institutioner gäller att studenter själva registrerar uppsatsen i DiVA. När din registrering granskats och godkänts av en DiVA-administratör på din institution blir uppgifter om din uppsats synliga och sökbara i DiVA. Om du godkänt att din uppsats ska göras fritt tillgänglig blir filen med din uppsats också synlig. Registrera din uppsats i DiVA - länk till formulär Manual för registrering av studentuppsats Medgivande till publicering av examensarbete (studentuppsats) i DiVA, blankett

Om du har frågor kring registreringen och publiceringen av din uppsats ska du vända dig till din institution.