Publicera tidskrift

Universitetsbiblioteket erbjuder service för redaktioner som vill publicera sina tidskrifter digitalt på internet. Tidskriftsredaktionen ska ha anknytning till Umeå universitet.

E-publicering av tidskrifter med OJS

Open Journal Systems (OJS) är ett system för e-publicering av tidskrifter utvecklat av Public Knowledge Project och används stort antal tidskrifter världen över. Förutom e-publicering av tidskriften så ger OJS stöd för de redaktionella arbetsrutinerna. OJS ger:

 • Webbplats för tidskriften
 • Möjlighet för författare att skicka in artiklar via tidskriftens hemsida
 • Möjlighet att hantera rutiner för granskning
 • Arkivering
 • Stöd för de flesta format av artiklar samt abstract

Biblioteket erbjuder dessutom:

 • Hjälp med att sätta upp tidskriftens webbplats med anpassad layout
 • Unik webbadress för tidskriftens startsida
 • Utbildning av tidskriftsredaktioner i OJS-systemet
 • Support och stöd i användningen av OJS
 • Stabil serverdrift
 • Daglig back-up

Roller och ansvar

Universitetsbiblioteket:

 • Tillgängliggör tidskriftens innehåll fritt via internet.
 • Installerar och tillhandahåller OJS för tidskriftsredaktionen, så att redaktionen fortlöpande kan hantera och publicera tidskriften i OJS.
 • Uppgraderar till nya versioner av OJS och bevakar plattformens tekniska utveckling.
 • Vid eventuella beslut om ändrade villkor för tillhandahållandet av tjänsten meddela redaktionerna detta senast tre månader innan ändringarna genomförs.

På de tidskriftsredaktioner som använder OJS genom Umeå universitetsbibliotek ställs krav att:

 • Forskare verksamma vid Umeå universitet ska ingå i redaktionen.
 • Att berörd fakultet är informerad och står bakom beslut om start av ny tidskrift.
 • Tidskriftsredaktionen ansvarar för alla aspekter av tidskriftens innehåll, tillkomst, hantering och publicering. Inga ersättningsanspråk kan resas mot universitetsbiblioteket med anledning av redaktionens användande av OJS.

Kostnad

Universitetsbiblioteket tar en engångsavgift för ett basutbud vid start av en ny tidskrift, som beräknas ta tre arbetsdagar. I basutbudet ingår:

 • Installation av OJS på en server och arbete med tidskriftens layout och grafiska profil enligt grundmall.
 • Utbildning av redaktionen samt ge anvisningar och fortlöpande support.

Utöver basutbudet kan det tillkomma ett timarvode beroende på redaktionens behov, t.ex. vid utbildning av ny redaktör.