ORCID - unika forskar-id:n

ORCID (Open Researcher & Contributor ID) är ett internationellt register över unika forskar-id:n. En av poängerna med ORCID är att lösa problemet angående forskare med likadana/liknande namn genom att unikt identifiera forskare över hela världen. Organisationen inkluderar representanter från universitet (t.ex. MIT och Harvard), förlag (t.ex. Blackwell-Wiley och Nature) och forskningsfonder (Wellcome Trust) och tack vare det har ID-numren de-facto blivit standard som forskar-id.

ORCID är obligatoriskt i Prisma. Prisma är Fortes, Formas och Vetenskapsrådets gemensamma ansökningssystem.

Vid registrering I DiVA kan ORCID inkluderas. Vi rekommenderar är att du själv registrerar dig på ORCID:s hemsida för att få ett ID och skickar det sedan till oss (publicering.ub@umu.se). Vi kommer retroaktivt lägga till ditt ORCID-ID till alla dina publikationer i DiVA.

För att få ett ORCID:

  1. Gå till http://orcid.org/
  2. Klicka på “Register now” (direktlänk: https://orcid.org/register)
  3. Fyll I ditt namn, e-postadress m.m.
  4. Skicka ditt ORCID (ett 16-siffrig nummer, ofta presenterat som en länk: t.ex. http://orcid.org/0000-0002-3993-9985 (det är numret som är ditt ORCID)), till publicering.ub@umu.se. För att förenkla det hela för oss, skicka även med ditt Umu-id namn tillsammans med ORICD. Vi kommer att se till så att ditt ORCID läggs till i alla dina DiVA-poster.
  5. Börja använda ditt ORCID när du registrerar i DiVA eller skickar in artiklar till tidskrifter och vid ansökningar till forskningsfonder.

Läs mer om ORCID