Rabatter vid open access-publicering

När du publicerar din forskning i en open access-tidskrift eller använder open access-alternativet i en traditionell tidskrift måste du ofta betala en publiceringsavgift, en så kallad article processing charge (APC). Forskare vid Umeå universitet har möjlighet att få rabatt på hela eller delar av publiceringsavgiften via bibliotekets avtal med ett antal förlag.

Tänk på att:

 • Rabatten gäller oftast bara för korresponderande författare (corresponding author) med affiliering till Umeå universitet
 • Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet
 • Använd alltid din universitetsadress när du ska ange e-post. Din e-postadress används för att bekräfta din affiliering till Umeå universitet
 • För vissa avtal måste du själv begära att Umeå universitets rabatt tillämpas

Avtal med rabatter:

ACS (American Chemical Society) 2017-2019

Forskare vid Umeå universitet får $1,000 rabatt på publiceringsavgiften. Forskare med eget medlemskap i ACS får ytterligare rabatt.

 • Du måste själv begära att rabatterna dras av från priset
 • Tilläggsavgift för Creative Commons-licens

Om ACS AuthorChoice och publiceringsavgifterACS tidskrifter

Frontiers 1 Jul 2018 - 31 Dec 2019

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i Frontiers open access-tidskrifter. Publiceringsavgiften betalas av biblioteket. Via ett avtal är Umeå universitet en institution med medlemskap hos Frontiers. Din affiliering kommer att verifieras av teamet för Publicering och forskarstöd vid universitetsbiblioteket innan publicering.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet och använd alltid din universitetsadress som e-post
 • Välj ”Umeå universitet” i listan över institutioner med medlemskap/betalning, när du skickar in ett manuskript 

Frontiers tidskrifter

Inderscience 2018-2020

Forskare vid Umeå universitet får 20 % rabatt på publiceringsavgiften vid open access-publicering i Inderscience tidskrifter.

 • Du måste själv begära att rabatterna dras av från priset

Inderscience open access Inderscience tidskrifter

IOP (Institute of Physics) 2017-2019

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i IOP:s hybridtidskrifter*. Via ett avtal mellan biblioteket och IOP dras publiceringsavgifter i efterhand från bibliotekets prenumerationskostnader. Därför betalar just nu universitetsbiblioteket dessa publiceringsavgifter. När din artikel blir accepterad för publicering kommer IOP automatiskt att identifiera dig som affilierad till Umeå universitet. Din affiliering kommer att verifieras av teamet för Publicering och forskarstöd vid universitetsbiblioteket innan publicering.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet och använd alltid din universitetsadress som e-post
 • Gäller endast IOP:s hybridtidskrifter

IOP:s hybrid-tidskifter som ingår i avtaletIOP Publishing Support, Researchers from Sweden

IOS Press 2018-2020

Forskare vid Umeå universitet får en fast rabatterad publiceringsavgift på €1200.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Gäller alla IOS Press tidskrifter

Open Library® – IOS Press’ Open Access option

ISPG (Independent Scholarly Publishers Group) 2016-2018

Forskare vid Umeå universitet får 10 % rabatt på publiceringsavgiften vid publicering i ISPG:s open access-tidskrifter.

Aktuella tidskrifter:

 • BJPsych Bulletin (tidigare Psychiatric Bulletin, Royal College of Psychiatrists)
 • BJ Psych Open (Royal College of Psychiatrists)
 • Bone and Joint Research (British Editorial Society of Bone and Joint Surgery)
 • CBE Life Sciences Education (American Society for Cell Biology)
 • Endocrine Connections (BioScientifica)
 • ERJ Open Research (European Respiratory Society)
 • European Respiratory Review (European Respiratory Society)
 • G3: Genes/Genomes/Genetics (Genetics Society of America)

Karger 2017-2020

Forskare vid Umeå universitet får 50 % rabatt på publiceringsavgiften vid publicering i Kargers open access-tidskrifter.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Du måste själv begära att rabatten dras från priset
 • Gäller endast ”Full Open Access journals”

Karger open access

MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)

Forskare vid Umeå universitet får 10 % rabatt på publiceringsavgiften vid open access-publicering i MDPIs tidskrifter.

 • Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet och använd alltid din universitetsadress som e-post

MDPI tidskrifterMDPI Institutional Open Access Program

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2018-

Forskare vid Umeå universitet får en rabatterad publiceringsavgift på $1,100 (istället för $1,450) vid open access-publicering.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Du måste själv begära att rabatten dras från priset

PNAS open access

RSC (Royal Society of Chemistry) Read & Publish 2018-2019

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i Royal Society of Chemistrys hybridtidskrifter*. Både prenumerationsavgifter och publiceringsavgifter täcks av ett avtal mellan biblioteket och RSC. 

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet och använd alltid din universitetsadress som e-post
 • Gäller endast RSC hybridtidskrifter

RCS open access 

SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) 2017-2019

Umeå universitet är medlem i open access-projektet SCOAP3. Forskare vid Umeå universitet har därmed möjlighet att publicera sina artiklar open access utan kostnad i projektets tidskrifter.

Tidskrifter som ingår i SCOAP3

Springer Compact 2016-2018

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i Springers hybridtidskrifter*. Publiceringsavgiften är redan betald via ett avtal mellan biblioteket och Springer. När din artikel blir accepterad för publicering kommer Springer automatiskt att identifiera dig som affilierad till Umeå universitet. Din affiliering kommer att verifieras av teamet för Publicering och forskarstöd vid universitetsbiblioteket innan publicering.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet och använd alltid din universitetsadress som e-post
 • Artikeltyper som omfattas är: Original Papers, Review Papers, Brief Communications och Continuous Education
 • Gäller endast Springers hybridtidskrifter ”Open Choice Journals”

Tidskrifter som omfattas av avtaletSpringer open access agreement for Swedish authors

Taylor & Francis 2018-2020

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i Taylor & Francis hybridtidskrifter*. Publiceringsavgiften är redan betald via ett avtal mellan biblioteket och Taylor & Francis. När din artikel blir accepterad för publicering kommer Taylor & Francis automatiskt att identifiera dig som affilierad till Umeå universitet. Din affiliering kommer att verifieras av teamet för Publicering och forskarstöd vid universitetsbiblioteket innan publicering.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet och använd alltid din universitetsadress som e-post
 • Avtalet omfattar artikeltyperna Original Papers och Review Papers
 • Gäller endast Taylor & Francis hybridtidskrifter ”Open Select journals” under år 2018

Taylor Francis Bibsam OA agreementTidskrifter som omfattas av avtalet Taylor & Francis open access

*En hybridtidskrift gör innehåll tillgängligt genom en mix av prenumerationsbaserad tillgång och öppen tillgång för specifika artiklar mot en publiceringsavgift