Rabatter vid open access-publicering

När du publicerar din forskning i en open access-tidskrift eller använder open access-alternativet i en traditionell tidskrift måste du ofta betala en publiceringsavgift, en så kallad article processing charge (APC). Forskare vid Umeå universitet har möjlighet att få rabatt på hela eller delar av publiceringsavgiften via bibliotekets avtal med ett antal förlag.

Viktigt att veta:

 • Rabatten gäller oftast bara för korresponderande författare (corresponding author) med affiliering till Umeå universitet
 • Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet
 • Använd alltid din universitetsadress när du ska ange e-post. Din e-postadress används för att bekräfta din affiliering till Umeå universitet
 • För vissa avtal måste du själv begära att Umeå universitets rabatt tillämpas

Avtal med rabatter:

 

ACS (American Chemical Society) 2017-2019

Forskare vid Umeå universitet får $1,000 rabatt på publiceringsavgiften vid open access-publicering. Forskare med eget medlemskap i ACS får ytterligare rabatt.

 • Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet och använd alltid din universitetsadress som e-post
 • Du måste själv begära att rabatterna dras av från priset
 • Tilläggsavgift för Creative Commons-licens

Om ACS AuthorChoice och publiceringsavgifterACS tidskrifter

 

AIP Journals (American Institute of Physics) 2019-2021

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i tre av tidskrifterna som ges ut av American Institute of Physics (AIP). Publiceringsavgiften är redan betald via ett avtal mellan biblioteket och American Institute of Physics.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet 
 • Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet och använd alltid din universitetsadress som e-post

Tidskrifter som inkluderas i avtalet är:

Applied Physics LettersJournal of Applied PhysicsPhysics of Plasmas

 

Bioscientifica 2019

Forskare vid Umeå universitet får 50 % rabatt på publiceringsavgiften vid open access-publicering i Bioscientifica 5-journal package.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet 
 • Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet och använd alltid din universitetsadress som e-post
 • Du måste själv begära att rabatterna dras av från priset

Tidskrifter som inkluderas i avtalet är:

Journal of EndocrinologyJournal of Molecular Endocrinology Endocrine-Related CancerEuropean Journal of EndocrinologyReproduction

 

Cambridge Core Journals 2019-2021

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren både i hybridtidskrifter* och open access-tidskrifter från Cambridge. Publiceringsavgiften är redan betald via ett avtal mellan biblioteket och Cambridge University Press. Publiceringsrättigheterna gäller för de hybridtidskrifter som tillåter OA-publicering, ca 300 stycken, samt Cambridge rena open access tidskrifter, ca 30 stycken.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet och använd alltid din universitetsadress som e-post
 • Ange Umeå universitet under ”Affiliation Discount” vid betalningstillfället i RightsLink

Step-by-step guide for authors publishing open access in Cambridge JournalsOA agreement for Swedish authors Tidskrifter med publiceringsrättigheter som ingår i avtalet

* En hybridtidskrift är en prenumerationsbaserad/licensbaserad tidskrift där författaren mot en avgift kan välja att göra artikeln öppet tillgänglig

 

Frontiers 1 Jul 2018 - 31 Dec 2019

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i Frontiers open access-tidskrifter. Publiceringsavgiften är redan betald via ett avtal mellan biblioteket och Frontiers. Din affiliering kommer att verifieras av teamet för Publicering och forskarstöd vid universitetsbiblioteket innan publicering.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet och använd alltid din universitetsadress som e-post
 • Välj ”Umeå universitet” i listan över institutioner med medlemskap/betalning, när du skickar in ett manuskript 

Frontiers tidskrifter

 

Inderscience 2018-2020

Forskare vid Umeå universitet får 20 % rabatt på publiceringsavgiften vid open access-publicering i Inderscience tidskrifter.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet 
 • Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet och använd alltid din universitetsadress som e-post
 • Du måste själv begära att rabatterna dras av från priset

Inderscience open accessInderscience tidskrifter

 

IOP (Institute of Physics) 2017-2019

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i IOP:s hybridtidskrifter*. Via ett avtal mellan biblioteket och IOP dras publiceringsavgifter i efterhand från bibliotekets prenumerationskostnader. Därför betalar just nu universitetsbiblioteket dessa publiceringsavgifter. När din artikel blir accepterad för publicering kommer IOP automatiskt att identifiera dig som affilierad till Umeå universitet. Din affiliering kommer att verifieras av teamet för Publicering och forskarstöd vid universitetsbiblioteket innan publicering.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet och använd alltid din universitetsadress som e-post
 • Gäller endast IOP:s hybridtidskrifter (Offset titles)

IOP Publishing Support, Researchers from SwedenIOP tidskriftslista

* En hybridtidskrift är en prenumerationsbaserad/licensbaserad tidskrift där författaren mot en avgift kan välja att göra artikeln öppet tillgänglig

 

IOS Press 2018-2020

Forskare vid Umeå universitet får en fast rabatterad publiceringsavgift på €1200 vid open access-publicering.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet och använd alltid din universitetsadress som e-post
 • Gäller alla IOS Press tidskrifter

Open Library® – IOS Press’ Open Access option

 

Karger 2017-2020

Forskare vid Umeå universitet får 50 % rabatt på publiceringsavgiften vid publicering i Kargers open access-tidskrifter.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet och använd alltid din universitetsadress som e-post
 • Du måste själv begära att rabatten dras från priset
 • Gäller endast ”Full Open Access journals”

Karger open access

 

Mark Allen Healthcare 2019-2021

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i tidskrifter som ingår i Mark Allen Healthcare Complete. Publiceringsavgiften är redan betald via ett avtal mellan biblioteket och Mark Allen Healthcare. Publiceringsrättigheterna gäller för de tidskrifter som tillåter OA-publicering.

 • Krävs att författaren  använder en rabattkod ("token") för att betala för publiceringen. 
 • Kontakta Publicering och forskarstöd för att få en rabattkod

Mark Allen HealthcareMark Allen Healthcare tidskriftslista How to use your BIBSAM Open Access promotion code for MA Healthcare publicationsKontakta Publicering och forskarstöd

 

MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) 2019

Forskare vid Umeå universitet får 10 % rabatt på publiceringsavgiften vid open access-publicering i MDPIs tidskrifter.

 • Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet och använd alltid din universitetsadress som e-post

MDPI tidskrifterMDPI Institutional Open Access Program

 

Oxford Journals 2019-2021

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i Oxford University Press hybridtidskrifter*. Avtalet täcker publiceringsavgifter för en begränsad mängd publiceringar per år efter principen ”först till kvarn” för forskare affilierade till de svenska lärosäten som ingår i avtalet, däribland Umeå universitet via biblioteket. I avtalet ingår 313 hybridtidskrifter som tillåter OA-publicering, se lista nedan. 41 tidskrifter från lärda sällskap ingår inte i avtalet. Din affiliering kommer att verifieras av teamet för Publicering och forskarstöd vid universitetsbiblioteket innan publicering.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 •  Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet och använd alltid din universitetsadress som e-post
 • Observera att det endast är kostnaden för APC (Article Processing Charge) som ingår i avtalet, inte några eventuella tilläggsavgifter så som färgillustrationer etc.

När Oxford University Press har accepterat din artikel för publicering, gör så här:

 • Logga in på ”Author Services” (Du får en länk från Oxford när din artikel är accepterad)
 • Välj och godkänn en open access-licens, (t ex CC BY), under ”Manuscript Licenses”
 • På sidan ”Publishing Charges for Your Article”, välj ”Swedish Universities (Bibsam Affiliated)” i rullmenyn under ”Open Access Prepayment Account”
 • Steg-för-steg-instruktioner från Oxford University Press finns på sidan Combined OA and Subscription deals for Swedish Universities, se länk 

Combined OA and Subscription deals for Swedish Universities Lista över tidskrifter som ingår i avtalet med Oxford University Press
* En hybridtidskrift är en prenumerationsbaserad/licensbaserad tidskrift där författaren mot en avgift kan välja att göra artikeln öppet tillgänglig

 

PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) 2019

Forskare vid Umeå universitet får en rabatterad publiceringsavgift på $1,150 (istället för $1,500) vid open access-publicering.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet och använd alltid din universitetsadress som e-post
 • Du måste själv begära att rabatten dras från priset

PNAS open access

 

RSC (Royal Society of Chemistry) Read & Publish 2018-2019

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i hybridtidskrifter* från RSC. Publiceringsavgiften är redan betald via ett avtal mellan biblioteket och RSC. 

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet och använd alltid din universitetsadress som e-post
 • Gäller endast RSC hybridtidskrifter

RCS open access 

* En hybridtidskrift är en prenumerationsbaserad/licensbaserad tidskrift där författaren mot en avgift kan välja att göra artikeln öppet tillgänglig

 

SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) 2017-2019

Umeå universitet är medlem i open access-projektet SCOAP3. Forskare vid Umeå universitet har därmed möjlighet att publicera sina artiklar open access utan kostnad i projektets tidskrifter.

Tidskrifter som ingår i SCOAP3

 

Springer Compact 2019-2021

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i Springer Natures hybridtidskrifter*. Publiceringsavgiften är redan betald via ett avtal mellan biblioteket och Springer. När din artikel blir accepterad för publicering blir du ombedd att bekräfta vilket lärosäte du är affilierad till på Springers publiceringsplattform. Den informationen används sedan för att Springer ska skicka förfrågan om att din artikel ska ingå i avtalet vidare till universitetsbiblioteket, där teamet för Publicering och forskarstöd verifierar din affiliering innan publicering. 

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet och använd alltid din universitetsadress som e-post
 • Artikeltyper som omfattas är: Original Papers, Review Papers, Brief Communications och Continuous Education
 • Gäller Springers hybridtidskrifter ”Open Choice Journals” 

Springer open access agreement for Swedish authors (information om Springer Compact-avtalet samt lista över tidskrifter som ingår) 

* En hybridtidskrift är en prenumerationsbaserad/licensbaserad tidskrift där författaren mot en avgift kan välja att göra artikeln öppet tillgänglig

 

Springer Nature Fully OA 2019-2021

Från och med den 15 juli 2019 kan forskare vid Umeå universitet publicera open access utan kostnad för författaren i Springer Natures rena open access-tidskrifter. Publiceringsavgiften är redan betald via ett avtal mellan biblioteket och Springer Nature. I detta nationella pilot- och konsortieavtal bidrar forskningsfinansiärerna Vetenskapsrådet, Forte, Formas och Vinnova med 50 % av kostnaden. När din artikel blir accepterad för publicering blir du ombedd att bekräfta vilket lärosäte du är affilierad till på Springers publiceringsplattform. Den informationen används sedan för att Springer ska skicka förfrågan om att din artikel ska ingå i avtalet vidare till universitetsbiblioteket, där teamet för Publicering och forskarstöd verifierar din affiliering innan publicering. 

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet och använd alltid din universitetsadress som e-post
 • Gäller Springer Natures open access-tidskrifter 

Förlagsetiketter (imprints) som ingår i avtalet är: 

 • BioMed Central (BMC) (313 tidskrifter)
 • Springer Open Journals (216 tidskrifter)
 • NatureResearch (46 tidskrifter, inkl. Nature Communications och Scientific Reports)
 • Palgrave Macmillan (1 tidskrift)

Open access agreements for Sweden (information om avtalet samt lista över tidskrifter som ingår)

 

Taylor & Francis 2018-2020

Forskare vid Umeå universitet kan publicera open access utan kostnad för författaren i Taylor & Francis hybridtidskrifter*. Publiceringsavgiften är redan betald via ett avtal mellan biblioteket och Taylor & Francis. När din artikel blir accepterad för publicering kommer Taylor & Francis automatiskt att identifiera dig som affilierad till Umeå universitet. Din affiliering kommer att verifieras av teamet för Publicering och forskarstöd vid universitetsbiblioteket innan publicering.

 • Korresponderande författare måste vara affilierad till Umeå universitet
 • Ange affiliering till (institution vid) Umeå universitet och använd alltid din universitetsadress som e-post
 • Avtalet omfattar artikeltyperna Original Papers och Review Papers
 • Gäller endast Taylor & Francis hybridtidskrifter ”Open Select journals”

Taylor Francis Bibsam OA agreement

Open access funding for researchers from Sweden

* En hybridtidskrift är en prenumerationsbaserad/licensbaserad tidskrift där författaren mot en avgift kan välja att göra artikeln öppet tillgänglig