ISBN och ISSN

ISBN - International Standard Book Number - används som unikt ID för böcker, rapporter, avhandlingar och andra publikationer av monografisk karaktär.

ISBN för publikationer vid Umeå universitet

Universitetsbiblioteket administrerar ISBN för monografier och delar i serier som ges ut av universitetet. Beställ ISBN

ISSN och serier

ISSN - International Standard Serial Number - används för att identifiera serier. Sedan 2008 ges inget ISSN till nya serier i Sverige. ISSN och löpnummer i serien administreras av utgivaren. Ska din avhandling ingå i en serie är det alltså den fakultet eller institution som ger ut serien som kan ge dig mer information.