Vanliga frågor om DiVA

Vad ska jag registrera i DiVA?

Samtliga publikationer författade av forskare anställda vid Umeå universitet ska registreras i DIVA för att ge en samlad bild över utgivningen. Även recensioner och artiklar i dagstidningar och populärvetenskapliga tidskrifter, populärvetenskapliga monografier samt nya upplagor av tidigare publicerat material ska registreras. Tidigare anställda, t.ex. professor emeritus, som arvoderas eller har formell anknytning till viss institution har också möjlighet att registrera publikationer. 

Förutom spridning av forskningsresultat och arkivering används resultaten för utvärdering och medeltilldelning för fakulteterna.

Kan jag registrera publikationer jag skrivit vid ett annat lärosäte?

Det är möjligt för forskare som varit verksamma vid andra lärosäten att även lägga in dessa publikationer i DiVA. Glöm inte att fylla i annat lärosäte i formuläret, inte nuvarande institutionstillhörighet. Syftet är att möjliggöra ett fullständigt CV på forskarens eller institutionens hemsida. Publiceringsteamet ansvarar inte för och kvalitetsgranskar inte bibliografiska poster från andra lärosäten än Umeå universitet.

Kan jag även publicera gamla forskningspublikationer i DiVA?

Ja.

Vad ska jag inte registrera i DiVA?

Grundregeln för publicering i DiVA är att posten hänvisar till ett publicerat material. Projekt och arbetsuppgifter som saknar publikationer samt opublicerat material, läromedel eller kompendier ska därför inte registreras. Se även punkten om vetenskaplig publicering. Bildmaterial utan tillstånd i avhandlingar, uppsatser m.m. ska inte heller ingå.

Vilken version av min artikel ska jag deponera i DiVA?

Olika förlag tillåter olika versioner, men absolut vanligast är att du får parallellpublicera den så kallade accepterade författarversionen. Vi rekommenderar att du alltid deponerar denna version. Om det visar sig att vi behöver en annan version så kontaktar vi dig och byter ut filerna.

Den accepterade författarversionen är det slutliga författarmanuskriptet som har genomgått peer review, har reviderats utifrån referenternas kommentarer och är accepterat för publicering. Denna version saknar tidskriftens/förlagets sättning och paginering, men har samma innehåll som den publicerade versionen.

Vad räknas som vetenskaplig publicering?

De krav som ställs för att man i DiVA ska registrera sig som författare till en artikel är detsamma som gäller generellt vid vetenskaplig publicering. Ur riktlinjer för vetenskaplig publicering fastställda av Medicinska fakultetsnämnden vid Umeå universitet den 23 april 2008:

Meriterad till författarskap är den som:

  1. lämnat påtagliga och intellektuella bidrag till projektets idé och design eller datainsamling, analys och tolkning av data
  2. skrivit utkast till artikeln, eller kritiskt reviderat utkastet vad avser intellektuellt viktigt innehåll
  3. slutligt godkänt artikeln inför publicering

Punkterna 1, 2 och 3 ska samtliga vara uppfyllda. Den som uppfyller kvalifikationerna enligt punkterna 1–3 ovan skall vara medförfattare.

En forskare som nämns i en artikel som "collaborator" eller gett underlag till en artikel via en "study group" ska följaktligen inte registreras som artikelförfattare.

Måste alla fält i formuläret fyllas i?

Nej, men det finns ett antal obligatoriska fält som bör vara ifyllda för att din publikation ska bli sökbar i databaser och söktjänster. Skriv in: efternamn, förnamn, institution, titel, språk, utgivningsår, förlag eller tidskrift, vid kapitel vilken bok den ingår i samt nyckelord. Studentuppsatser har ytterligare fält för full sökbarhet, se handledning

Vad är DOI?

DOI (Digital Object Identifier) ger en unik sökväg och identitet på artikeln eller dokumentet, vilket betyder att även om objektet får en ny webbadress på Internet kan man via DOI-numret ändå nå rätt. Större vetenskapliga förlag tilldelar sina artiklar DOI, som du finner på abstractsidan eller i artikelns sidhuvud eller sidfot.

Vilken ämneskategori ska jag välja?

Från och med Januari 2011 rekommenderas Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. För mer information och motsvarande ämne i SVEP se länken nedan.Ämneskategorier för vetenskapliga publikationer

Det blev ett fel i min post i DiVA. Kan jag ändra det?

Är det en doktorsavhandling, licentiatavhandling eller studentuppsats eller om det finns en uppladdad fulltextfil kan endast en administratör vid biblioteket eller institutionen ändra den. Andra publikationer är du fri att justera i, men det förutsätter att du lagt in ditt Umu-id vid registreringen av publikationen i DiVA.

Går det att bifoga andra filformat än PDF?

Du kan bifoga bilder och film- och ljudfiler. Följande format stöds av DiVA:

  • Bilder: tiff, png, jp2, jpeg
  • Audio: mpeg,
  • Video: mpeg, quicktime

Var kommer min uppsats/artikel att synas?

Allt som registreras i DiVA blir också sökbart där. Har du även laddat upp en fulltext blir den fritt tillgänglig via andra söktjänster som OAIster, Google, och Google Scholar. Även SwePub som är en söktjänst för svenska forskningspublikationer hämtar sitt resultat ur DiVA. Studentuppsatser går också att hitta via Uppsök och Uppsatser.se.Sök studentuppsatserSök avhandlingar och forskningspublikationer

Kan jag bevaka publikationer i DiVA och få meddelande när nya läggs till?

Ja, genom att använda funktionen "Skapa länkutsökning". Gå till DiVA, välj Utsökning och tryck därefter på "Skapa länk utsökning". Välj RSS som format och fyll i sökformuläret utifrån vad det är du vill bevaka. För att bevaka en viss författare, välj författare under Person och fyll i Umu-id under Id. För att bevaka en viss institution välj institutionen under Organisation. Tryck på skapa URL och kopiera den länken som DiVA genererar. Gå till Outlook, högerklicka på RSS-feeds, välj "Lägg till RSS-feed" och avsluta med att klistra in länken från DiVA.

Kan jag exportera en träfflista i DiVA till Word eller Excel?

Ja. Sök fram de poster i DiVA som du vill exporta. Är det fler poster än vad som syns på en sida så ändra antalet poster per sida så att alla syns. Välj "Markera alla" eller markera för hand och välj ut de poster du önskar. Välj "Skapa referens" och sedan exempelvis Vancouver eller SS038207, klicka på diskettikonen. Webbläsaren visar nu en referenslista med dina valda poster, kopiera texten och klistra in den i Word eller Excel eller spara resultatet som en textfil via din webbläsare.

Varför hittar jag inte min studentuppsats i DiVA?

Innan din uppsats slutgiltigt landar i DiVA granskas den och godkänns av din institutions administratör eller examinator. Dröjer det kan du kontakta din institution.

Vad räknas som ett externt samarbete vad gäller examensarbeten?

Med externa examensarbeten menas arbeten som sker i samverkan med extern part utanför akademin och där resursperson ska finnas tillgänglig.

Jag har ytterligare frågor om DiVA. Vem ska jag prata med?

Vilka internationella motsvarigheter finns det till DiVA?