Forskningspublikationer

Vid Umeå universitet kan du registrera och göra dina publikationer fritt tillgängliga i DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet. För dig som forskare är det enligt rektorsbeslut obligatoriskt att registrera allt det du publicerat under din verksamma tid vid Umeå universitetet. Publicera i DiVAManualer för publicering i DiVA

Importera referenser till DiVA

Det är även möjligt att importera referenser från PubMed, ISI Web of Science, Libris och referenshanteringsprogrammet EndNote. Importera till DiVA (manualer)

Ökad synlighet

Att du kommunicerar din forskning och verkar för fri tillgänglighet för vetenskaplig information öppnar upp för snabbare och mer omfattande spridning av forskningsresultat och ökad citering. Fulltexter görs också tillgänglig via andra söktjänster som Google och Google Scholar. Givetvis behåller du som författare all upphovsrätt.

Att välja tidskrift för vetenskaplig publicering

Mängden oseriösa tidskrifter ökar snabbt. De har ofta namn som påminner om etablerade tidskrifter och har ofta en aggresiv marknadsföring. Ett sätt att kontrollera en tidskrifts status är att se om den godkänts för indexering i någon av databaserna Web of Science eller Medline.

Tidskrifter som indexeras i Web of Science (Web of Knowledge)
Journal Citation Reports - lista över indexerade tidskrifter (sorterade efter impact factor) 

Tidskrifter som indexeras i Medline (U.S. National Library of Medicine) Medline - lista över indexerade tidskrifter

Äldre och etablerade tidskrifter finns i regel vid något av de större universitetsbiblioteken och är därför inlagda i Libris.
Libris