Vad är forskningsdata?

Vad är forskningsdata?

Forskningsdata är information som samlas in och används för att driva resonemang och diskussioner eller göra beräkningar i en forskningskontext. Forskningsdata kan till exempel bestå av:

  • statistik
  • mätningar
  • resultat från experiment
  • observationer
  • material från fältarbete
  • intervjuer inklusive frågebatterier
  • enkäter och enkätsvar
  • ljud- och videoinspelningar 
  • bilder

En stor del av forskningsdata som tas fram vid svenska universitet och högskolor är allmänna handlingar, som en följd av att svenska universitet och högskolor räknas som statliga myndigheter. Forskningsdata räknas som forskningsmaterial och ska arkiveras och hanteras i enlighet med rådande lagstiftning.

Informationen på bibliotekets sidor om forskningsdatahantering utgår från digital information som har samlats in för att beforskas och analyseras vetenskapligt.