Strategisk hantering av forskningsdata

Strategisk hantering av forskningsdata - genom hela forskningsprojektet

Oavsett vilken slutförvaring och tillgänglighetsgrad ett projekts forskningsdata förväntas få är det viktigt med strategisk hantering av forskningsdata under projektets gång - inte minst för att säkerställa kontinuitet och underlätta det egna arbetet.

Olika aspekter av hantering av forskningsdata är i fokus beroende på var i forskningsprojektet du befinner dig. Men oavsett projektfas är det viktigt att ha en genomtänkt datahanteringsplan (Data Management Plan, DMP). Syftet med din DMP är att se till att hanteringen av forskningsdata blir enhetlig och genomtänkt genom hela projektet och att förändringar i forskningsdatahantering sker på ett genomtänkt och motiverat sätt. 

Målet är att projektets forskningsdata ska vara lätt att hitta och förstå, även för andra än dig själv och även efter att ditt forskningsprojekt har avslutats. Om forskningen bedrivs av en forskargrupp eller i någon form av samarbeten innebär en genomtänkt hantering av forskningsdata en stabilitet för projektet, även om enskilda individer tillkommer eller lämnar projektet. God hantering av forskningsdata ökar även trovärdigheten för dina resultat, eftersom det ökar transperensen och gör det lättare att validera resonemang, hypoteser och slutsatser.

Att göra en genomtänkt och strukturerad hantering av forskningsdata redan från början av ett forskningsprojekt är också ett sätt att förebygga onödigt merarbete om du, nu eller i framtiden, väljer att på ett eller annat sätt dela med dig av din forskningsdata. 

Svensk nationell datatjänst (SND) är en nationell forskningsinfrastruktur med expertis inom områdena tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material. På deras hemsida hittar du ett utbud av vägledande material om datahantering:

Datahantering (Svensk nationell datatjänst, SND)

Fördjupningskurser i strategisk hantering av forskningsdata:

BAS online (Svensk nationell datatjänst, SND)Data Management Expert Guide (Consortium of European Social Science Data Archives, CESSDA)Bringing data to life: data management for the biomolecular sciencesMANTRA Research Data Management TrainingResearch Data Management and Sharing (Coursera)