Tidskrifter för forskningsdata

Tidskrifter för forskningsdata

Forskningsdata börjar i allt högre grad ses som en primär forskningsprodukt i egen rätt. Ett exempel på detta är framväxten av tidskrifter som enbart fokuserar på att göra forskningsdata åtkomlig samt möjlig att tolka och återanvända. 

I en artikel om forskningsdata har du som forskare möjlighet att fokusera på att beskriva en uppsättning data utifrån kontext, tillkomst, insamlingsmetoder samt faktiska och potentiella möjligheter till användning, utan att för den skull presentera specifika tolkningar eller resultat.

Tidskrifter för forskningsdata är i regel peer reviewed och open access. Artiklarna är citeringsbara. Kostnaderna för publicering av artiklar i sådana tidskrifter täcks av publiceringsavgifter (Article Process Charges, APC:s) på samma sätt som andra typer av vetenskapliga artiklar i liknande tidskrifter.

Några exempel på tidskrifter för forskningsdata:Scientific Data (Springer Nature Group)Data in Brief (Elsevier)AIP Journal of Physical and Chemical Reference DataJournal of Open Research Software (Ubiquity Press)GeoScience Data Journal (Wiley)

För dig som vill fördjupa dig i permanenta identifikationer för forskningsdata hänvisar vi till DataCite, en organisation som specialiserar sig på att göra forskningsdata citerbar och sökbar.DataCite