Forskningsdata vid Umeå universitet

Forskningsdata vid Umeå universitet

Umeå universitet är ett av sju lärosäten i landet som bidrar till arbetet med att bygga upp en nationell struktur för tillgängliggörande av forskningsdata. Umeå universitet har särskilt ansvar för att utforma en specialiserad kompetensnod kring registerforskning och juridik rörande lagring av forskningsdata. Umeå universitetsbibliotek ansvarar för att samordna och bygga upp en Data Access Unit (DAU), en lokal funktion för att hantera och stödja forskare i tillgängliggörandet av forskningsdata.

Som ett led i Umeå universitets arbete för tillgängliggörande och lagring av forskningsdata pågår arbete med att ta fram en universitetsövergripande plan för hantering av forskningsdata.

På Aurora finns information om arkivering av forskningsdata för dig som är forskare vid Umeå universitet

Arkivering av forskningsmaterial (Aurora)

DORUM är ett register över de databaser med forskningsdata som finns vid Umeå universitet. Inloggning med UMU-id krävs.

DORUM