FAIR data

FAIR data

Begreppet FAIR data hänvisar till en uppsättning principer som utgår från de fyra huvudkategorier som bildar förkortningen FAIR (Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability). Principerna syftar till att forskningsdata ska vara strukturerad, (åter)användbar, läsbar, interoperabel mellan system och möjlig både att hitta och att hitta i. FAIR-principerna är uppbyggda av underkategorier och formulerade med målet att det ska gå att mäta nivå av "FAIRness".

Målsättningen att göra forskning, särskilt forskning som finansieras med allmänna medel, tillgänglig enligt FAIR-principerna har annammats av viktiga organisationer och aktörer med påverkan på forskningens förutsättningar och utveckling. En av de tyngsta aktörerna som arbetar med utgångspunkt i FAIR-principerna är EU-kommissionen. I samband med forskningssatsningen Horizon 2020 arbetade kommissionen fram en pilotmodell för hantering av forskningsdata, där FAIR-principerna var en viktig influens till riktlinjer rörande hantering av forskningsdata. 

Ett av resultaten av kommissionens arbete med att göra forskningsdata mer tillgänglig är organisationen OpenAIRE, som bland annat tillhandahåller information och tjänster med målet att underlätta öppen och transperent kommunikation av vetenskapliga resurser.

The FAIR Data PrinciplesFAIR Principles (GO FAIR)Wilkinson, M. D. et al. The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data 3, 160018 (2016)What is the EC Open Research Data Pilot?OpenAIRETurning FAIR into reality: Final report from the European Commission expert group on FAIR data