Att tillgängliggöra forskningsdata

Att tillgängliggöra forskningsdata

Rörelsen för öppen tillgång till vetenskap (Open Science) och FAIR data (Findability, Accessibility, Interoperability, Reusability) gör det nödvändigt att definiera vilken tillgänglighetsnivå ens forskningsdata ska få.

Det är till exempel skillnad mellan att spara forskningsdata med begränsad åtkomst och att dela med sig av sin forskningsdata mer eller mindre öppet tillgängligt. Båda vägarna och fler därtill är möjliga att välja efter överväganden om vad som är bäst för just din data.