Spikning av doktorsavhandlingar

Innan din disputation ska du offentliggöra din avhandling genom en process som kallas spikning. Doktorsavhandlingar ska spikas minst tre veckor innan disputation. 

Spikningen görs elektroniskt

Sedan 1 januari 2010 gäller elektronisk spikning av doktorsavhandlingar vid Umeå universitet. Din formella spikning består därför av publiceringen av din avhandling i DiVA. 

Boka tid för spikning

Spikningstid  bör bokas i samband med att du lämnar in din anhållan om disputation, i god tid innan ditt önskade spikningsdatum. Spikningen måste bokas in med biblioteket eftersom vi har i uppdrag att granska din registrering innan publicering. 
Boka spiktidUnder helg, sommarlov samt julledighet finns inte möjlighet att spika.

Höstterminen 2019
15 augusti: Första möjliga spikningsdatum
20 december: Sista möjliga spikningsdatum

Vårterminen 2020
9 januari: Första möjliga spikningsdatum
25 maj: Sista möjliga spikningsdatum

Spika genom att registrera i DiVA

Du spikar din avhandling genom att registrera den i DiVA. Registrering ska göras minst två arbetsdagar innan ditt spikdatum.

Kom ihåg att ladda upp en pdf-fil med din avhandling, samma version som går till tryck, samt en pdf-fil med ditt spikblad. 

Följ respektive manual för att registrera din avhandling/sammanläggningsavhandling.Manualer för registrering i DiVARegistrera din avhandling i DiVA

Biblioteket granskar innan publicering

Biblioteket granskar din avhandlingsregistrering och ställer in när avhandlingen ska publiceras. Publicering sker sedan automatiskt på ditt spikningsdatum. 

Även om du registrerar din avhandling långt i förväg blir den publicerad och synlig i DiVA först när den spikas.

Spikningsceremoni, inte längre obligatorisk – men festlig

Förr innebar spikningen att doktoranden bokstavligen spikade upp sin avhandling. Detta är inte längre obligatoriskt men de flesta väljer fortfarande att ha en spikningsceremoni för att fira.

Personal från biblioteket håller i ceremonin som hålls i Studiesalen på universitetsbiblioteket.