Mallar och hjälp

Umeå universitet och biblioteket tillhandahåller mallar och manualer som ska underlätta ditt arbete med att dels producera ett tryckfärdigt manus och dels för registreringen av din avhandling och, för sammanläggningsavhandlingar, de delpublikationer (publicerade artiklar, artikelmanuskript) som ska ingå i den. Manualer för publicering i DiVA

Avhandlingens omslag (pärmen), titelbladet samt spikbladet

Avhandlingens utseende bör följa universitetets grafiska profil. Där en avhandling ska ges ut i en serie gäller seriens layout. Om avhandlingen ska ges ut på förlag ska det tydligt framgå att det rör sig om en avhandling från Umeå universitet. Mallar för nedladdning

Doktorandhandböcker

Studera gärna din fakultets eller institutions handbok för forskarstuderande där anvisningar ges exempelvis för avhandlingar. Humanistisk fakultet - Forskarutbildningsfrågor Medicinsk fakultet - Handbok för utbildning på forskarnivå Samhällsvetenskaplig fakultet - Utbildning på forskarnivå Teknisk/Naturvetenskaplig fakultet - Doktorandhandbok