Licentiatavhandling

När du skrivit en licentiatavhandling vid Umeå universitet bör du skicka ett tryckt exemplar till universitetsbiblioteket för katalogisering och arkivering. Skicka gärna exemplaret via internpost och adressera till  ”Lic-avhandling, Umeå universitetsbibliotek”.

E-publicering av licentiatavhandling

Din licentiatavhandling ska registreras i publiceringsdatabasen DiVA. Vi rekommenderar att du även laddar upp din fulltext. Logga in med ditt Umu-id i DiVA och välj ”Lägg till publikation” - Licentiatavhandling. Följ därefter instruktionen i vår manual för avhandlingar.Manualer för registrering i DiVA

ISBN

Licentiatavhandlingar ska ha ett ISBN och numret ska också anges i din licentiatavhandling. Du bör beställa ditt ISBN i god tid innan din avhandling ska gå till tryck.Beställ ISBN