Avhandlingar – dags att disputera

Här, och på följande sidor, finner du information och instruktioner för spikning, publicering och leverans av din avhandling.

Spikning av avhandling

Vid Umeå universitet sker spikning elektroniskt genom att din avhandling publiceras i DiVA. Följ stegen på vår sida om spikning. Spikning vid Umeå universitet

Ansök om ISBN

Alla avhandlingar ska ha ett ISBN och numret ska också anges i din avhandling. Du bör beställa ditt ISBN i god tid innan din avhandling ska gå till tryck.

ISSN hanteras av den fakultet eller institution som ger ut serien. Kontakta administratör på utgivande fakultet/institution för ISSN och löpnummer i serien.Beställ ISBNLäs mer om ISBN och ISSN

Lämna in tryckt avhandling till biblioteket

På ditt spikningsdatum ska du lämna in tre tryckta exemplar av din avhandling till biblioteket, vart och ett försett med spikblad. Om du ska ha en spikningsceremoni behöver du alltså ta med dig fyra exemplar totalt. Lämna de tre exemplaren till bibliotekspersonal i samband med din spikningsceremoni eller i bibliotekets informationsdisk. Du kan också lämna in dem i förväg, be någon lämna dem åt dig eller skicka dem med post.

Lägga in äldre avhandling i DiVA

Du som disputerat tidigare kan också lägga in din avhandling i DiVA. Om du endast har en tryckt version kan din avhandling digitaliseras.Digitalisering av avhandling och rapporter