Publicera

På universitetsbibliotekets avdelning för Publicering och forskarstöd kan vi hjälpa dig med dina frågor om vetenskaplig publicering.

Våra specialistområden inkluderar:

Att publicera

 • Stöd före och efter publicering
 • Vägledning för att utforma publiceringsstrategier
 • Rådgivning för att uppfylla finansiärers publiceringskrav
 • Skötsel och kvalitetskontroll av universitetets databas DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet)
 • Open Journal Systems (OJS)
 • Hantering och tillgängliggörande av forskningsdata 

Open access

 • Varianter av open access
 • Att välja en legitim utgivare
 • Finansiering av open access 
 • Information om upphovsrätt, policies och beslut
 • Publiceringsrabatter för open access för dig som är knuten till Umeå universitet
 • Open access i Umeå universitets publikationsdatabas DiVA

Analys och utvärdering

 • Bibliometri
 • Statistik och analys rörande publicering och publiceringsmönster på uppdrag av universitetet
 • Användning av bibliometri som redskap för medelstilldelning 

Avhandlingar

 • Publicering av licentiat- och doktorsavhandlingar

Registrera publikation i DiVA 

DiVA

DiVA är ett nationellt samarbete och en del av Open Access-initiativet om öppen tillgång till forskningsresultat enligt Berlindeklarationen 2003. Umeå universitet stödjer deklarationen via Sveriges universitets- och högskoleförbund, liksom Vetenskapsrådet. Förutom ökad synlighet för dig som forskare har DiVA funktionen av ett digitalt arkiv för långsiktigt bevarande. Enligt rektorsbeslut är elektronisk publicering av avhandlingar i DiVA obligatoriskt. Även institutionernas årliga rapportering av all publikation tas ur databasen.