Utställningar

Umeå universitetsbibliotek genomför mindre utställningar på olika platser i biblioteket.

Utställningsverksamhet

Under läsåret ordnar biblioteket ett flertal utställningar som speglar verksamheten inom Umeå universitet och lyfter fram bibliotekets samlingar. Som exempel presenterar biblioteket varje höst en utställning över Umeå universitets pristagare, hedersdoktorer och nyutnämnda professorer som ett inslag under universitetets årshögtid.

Utställningarna är tidsbegränsade och annonseras på bibliotekets webbplats.

Kommersiella utställningar eller utställningar av enskilda politiska partier eller religiösa samfund, som framhäver den egna verksamheten, tillåts inte.