Avslutade projekt

3D-skrivare på Medicinska biblioteket

Under höstterminen 2015 pågår ett pilotprojekt med 3D-skrivare på Medicinska biblioteket. Projektet riktar sig främst till medicinstudenter, men även yrkesverksamma, studenter inom andra ämnesområden och en intresserad allmänhet är välkomna att använda sig av skrivaren.

Läs mer om 3D-skrivare på Medicinska biblioteket

Nya metadata i bibliotekens vaRDAg

Projektet Nya metadata i bibliotekens vaRDAg ger ett bidrag till både arkiv och bibliotek när det gäller hur den nya katalogiseringsstandarden RDA (Resource Description & Access) kan appliceras på arkivmaterial och hur FRBR-entiteter (Functional Requirements for Bibliographic Records) kan relateras till arkiv.

Läs mer om Nya metadata i bibliotekens vaRDAg

Fair City

I samarbete med Kulturverket har Umeå universitetsbibliotek och Ålidhemsskolbibliotek i projektet Fair City 2012-2014 arbetat med elever från Carlshöjdsskolan, klass 2 B, Ålidhemsskolans klass 4-5 och Fridhemsgymnasiet, introduktionsprogrammet.

Läs mer om Fair City

Att synliggöra e-tidskrifter, Sök på Golvet del 1 och 2

Under 2012 startade Umeå universitetsbibliotek ett projekt Sök på golvet med fokus på ett nytt kataloggränssnitt. I projektet engagerades flera samarbetspartners, Designhögskolan, HUMlab, Lövångers bibliotek och Kulturverket. Den sistnämnda har specialkompetens beträffande kreativt konstnärligt arbete med barn.

Läs mer om Att synliggöra e-tidskrifter, Sök på Golvet del 1 och 2

Kartläggning av fjärrlåne- och medieströmmar – en kvalitetssäkring

Projektet utförs av Umeå universitetsbibliotek i samarbete med informations- och lånecentralerna i samverkan (ILS),
i Malmö, Stockholm och Umeå, Internationella biblioteket och Sveriges depåbibliotek.

Läs mer om Kartläggning av fjärrlåne- och medieströmmar – en kvalitetssäkring

Sidor