Aktuella projekt vid Umeå universitetsbibliotek

Digitalisering@UmU

För närvarande pågår ett större digitaliseringsprojekt vid Umeå universitetsbibliotek med inskanning av äldre avhandlingar framlagda vid Umeå universitet. Projektet har fått namnet Digitalisering@UmU. Avhandlingarna är fritt tillgängliga och sökbara i universitetets katalog, liksom i DIVA och Libris.

Läs mer om Digitalisering@UmU