Konferenser

Nätverket för forskningsbibliotekens pedagogiska roll

Datum: torsdag 14 november lunch – fredag 15 november lunch Välkommen till nätverkets träff i Umeå. Nätverket för forskningsbibliotekens pedagogiska roll

Fortbildningsdagar för medicinska bibliotekarier

Umeå 22-23 november 2018

Fortbildningsdagar för medicinska bibliotekarier

Kulturarvsprepping

Att vara förberedd på det värsta, Umeå 17–18 april 2018

Våra kulturarvssamlingar hotas från många håll och det är lätt att vara efterklok. Kom och lyssna på föreläsare från hela landet som talar om när det värsta händer, förebyggande arbete och vad som kan göras efter olyckan. Umeå universitetsbibliotek bjuder in till en konferens lunch-till-lunch som riktar sig till verksamma inom ABM-området och andra organisationer med skyddsvärda samlingar.Kulturarvsprepping

Från by till byte [baj't]

Konferens om digitalisering av bibliotekens lokalsamlingar, Umeå 2 oktober 2014

Att samla och katalogisera lokalhistoriskt material har i alla tider varit en av bibliotekens kärnuppgifter. Men hur kan vi idag hålla den pappersbundna lokalhistorien levande när våra brukare har flyttat till internet? Konferensen vill initiera en diskussion om upphovsrätt, urval, marknadsföring och samarbeten kring digitalisering av bibliotekens lokalhistoriska samlingar. Från by till byte [baj't]

Vi köper allt? - värv och förvärv i bibliotekens vardag

Förvärvskonferens, Umeå, 8 oktober 2013

Umeå universitetsbibliotek anordnar en nationell konferens med fokus på det nya förvärvslandskapet. Teman som kommer att beröras är nya inköpsmetoder, förvärvsplanering och utvärdering, att arbeta med olika målgrupper samt tips och verktyg i vardagen.Vi köper allt? - värv och förvärv i bibliotekens vardag

Syns vi så finns vi

Inspirationsdagar för ABM i Umeå 30-31 januari 2013

Umeå universitetsbibliotek arrangerar, i samarbete med länets ABM-institutioner, en tvådagars konferens 30-31 januari 2013 för verksamma inom ABM-sektorn i de fyra nordliga länen. Syns vi så finns vi

Personarkiven i en ny tid

Konferens på Umeå universitet 24-25 maj 2012

En konferens om hur personarkiven kan spela roll i dagens media, litteratur, teater och bildkonst. Finns det nya grupper av användare av personarkiv? Vem forskar i arkiven idag och vilket innehåll återfinns i framtidens personarkiv?Personarkiven i en ny tid

Creating and Communicating Digital Content

International conference at Umeå University Library May 26-27 2011

Umeå University Library arranges an international conference with digitization in focus. The major themes are current developments in workflow, visibility and user contribution (crowdsourcing).

Information om och anmälan till konferensen finns endast på engelska: Creating and Communicating Digital Content

Med framtiden i sikte – förväntningar och möjligheter

Den 13:e Medicinska bibliotekskonferensen Umeå 26 – 27 augusti 2010

Konferensen spanar in i en nära och mer avlägsen framtid för de medicinska bibliotekens verksamhet. Hur utvecklas våra resurser, vad är på gång inom biblioteken? Vilka förväntningar och behov kommer våra användare att ha om några år och hur marknadsför och undervisar vi om vad våra bibliotek har att erbjuda?

Läs mer och anmäl dig på Svensk Biblioteksförenings hemsida.

Digitalisera NU! - vägval, strategier, framtid

UmUB anordnar 20-21 oktober 2010 konferensen Digitalisera nu! - vägval, strategier, framtid. Föreläsningar, workshops etc.Läs mer om konferensen och anmäl dig här