Biblioteket i siffror (2017)

Lån Antal
Lån 130 977
Fjärrinlån, fysiska exemplar och kopior 3 047
Fjärrutlån, fysiska exemplar och kopior 11 653
Sökningar i Söktjänsten 2 389 570
Nedladdningar Antal
Nedladdade tidskrifts- och tidningsartiklar 1 663 848
Nedladdade e-böcker (avsnitt) 875 145
Nedladdningar från övriga världen av UmU publikationer (avhandlingar, examensarbeten m.m.) 1 422 042
Besökare Antal
Biblioteksbesökare per år, hela UmUB 917 905
Biblioteksbesökare per dag (stickprov) -
Besökare universitetsbiblioteket 705 746
Besökare Medicinska biblioteket 162 500
Besökare universitetsbiblioteket Campus Övik 37 268
Besökare universitetsbiblioteket Konstnärligt Campus 12 391
Webbplatsbesök per år (totalt) 1 835 265
Bestånd (samlingar) Antal
Antal tryckta exemplar 1 458 248
Tryckta tidskrifter (löpande) 5 623
Antal e-böcker 291 991
Antal e-tidskrifter i tidskriftslistan (via förlagsavtal och prenumerationer 16 000,
via fulltextdatabaser 4 000, fria 8 000)
29 000
Databaser 165
Förvärv Antal
Böcker och tidskrifter - fysiska enheter 18 325
Böcker och tidskrifter – hyllmeter -
Kursböcker - fysiska enheter 2 509
Manuskript - fysiska enheter -
E-böcker 437
Lokaler Antal
Öppetthållande, timmar/vecka, UB 78
Antal publika datorer, hela UmUB 112
Antal läsplatser, hela UmUB 1 723
Grupprum 35
Grupprumsbokningar/år -
Användarutbildning Antal/år
Undervisning, timmar 1 048
Undervisning, deltagare 7 532
Handledning i informationssökning, timmar -
E-publicering vid UmU Antal
Forskningspubliktioner (artiklar, avhandlingar, rapporter m.m.), registrerade i DiVA 3 617
Studentuppsatser, registrerade i DiVA 2 215
Mediakostnader Kronor
Mediakostnader totalt 35 239 000
Personal Antal
Anställda 108