Biblioteket i siffror (2016)

Lån Antal
Lån 136 808
Fjärrinlån, fysiska exemplar och kopior 1 881
Fjärrutlån, fysiska exemplar och kopior 10 877
Sökningar i Söktjänsten (2 475 978) och Album (510 632) 2 986 610
Nedladdningar Antal
Nedladdade tidskrifts- och tidningsartiklar 1 896 811
Nedladdade e-böcker (avsnitt) 691 300
Nedladdningar från övriga världen av UmU publikationer (avhandlingar, examensarbeten m.m.) 1 168 511
Besökare Antal
Biblioteksbesökare per år, hela UmUB 928 106
Biblioteksbesökare per dag (stickprov)  
Besökare universitetsbiblioteket 709 132
Besökare Medicinska biblioteket 168 236
Besökare universitetsbiblioteket Campus Övik 38 280
Besökare universitetsbiblioteket Konstnärligt Campus 12 458
Webbplatsbesök per år (totalt) 1 772 506
Bestånd (samlingar) Antal
Antal tryckta exemplar 1 466 775
Tryckta tidskrifter (löpande) 5 678
Antal e-böcker 291 815
Antal e-tidskrifter i tidskriftslistan (via förlagsavtal och prenumerationer 16 000,
via fulltextdatabaser 4 000, fria 8 000)
28 000
Databaser 170
Förvärv Antal
Böcker och tidskrifter - fysiska enheter 18 787
Böcker och tidskrifter – hyllmeter -
Kursböcker - fysiska enheter 2 917
Manuskript - fysiska enheter -
E-böcker 437
Lokaler Antal
Öppetthållande, timmar/vecka, UB 78
Antal publika datorer, hela UmUB 292
Antal läsplatser, hela UmUB 1 723
Grupprum 34
Grupprumsbokningar/år -
Användarutbildning Antal/år
Undervisning, timmar 925
Undervisning, deltagare 6 726
Handledning i informationssökning, timmar  
E-publicering vid UmU Antal
Forskningspubliktioner (artiklar, avhandlingar, rapporter m.m.), registrerade i DiVA 3 804
Studentuppsatser, registrerade i DiVA 2 540
Mediakostnader  
Mediakostnader totalt 36 752
Personal  
Anställda 104