Biblioteket i siffror (2015)

Umeå universitetsbibliotek i siffror 2010-2015

Lån Antal
Lån 148 286
Fjärrinlån, fysiska exemplar och kopior 2 813
Fjärrutlån, fysiska exemplar och kopior 11 336
Sökningar i Söktjänsten (1 805 446) och Album (608 149) 2 413 595
Nedladdningar Antal
Nedladdade tidskrifts- och tidningsartiklar 1 573 524
Nedladdade e-böcker (avsnitt) 777 936
Nedladdningar från övriga världen av UmU publikationer (avhandlingar, examensarbeten m.m.) 1 037 601
Besökare Antal
Biblioteksbesökare per år, hela UmUB 880 857
Biblioteksbesökare per dag (stickprov)  
Besökare universitetsbiblioteket 753 154
Besökare Medicinska biblioteket 163 829
Besökare universitetsbiblioteket Campus Övik 36 392
Besökare universitetsbiblioteket Konstnärligt Campus 12 180
Webbplatsbesök per år (totalt) 1 770 265
Bestånd (samlingar) Antal
Antal tryckta exemplar 1 454 935
Tryckta tidskrifter (löpande) 5 671
Antal e-böcker 277 544
Antal e-tidskrifter i tidskriftslistan (via förlagsavtal och prenumerationer 16 000,
via fulltextdatabaser 4 000, fria 8 000)
28 000
Databaser 173
Förvärv Antal
Böcker och tidskrifter - fysiska enheter 16 829
Böcker och tidskrifter – hyllmeter 311
Kursböcker - fysiska enheter 2 660
Manuskript - fysiska enheter -
E-böcker 277 544
Lokaler Antal
Öppetthållande, timmar/vecka, UB 78
Antal publika datorer, hela UmUB 292
Antal läsplatser, hela UmUB 1 723
Grupprum 34
Grupprumsbokningar/år -
Användarutbildning Antal/år
Undervisning, timmar 1046
Undervisning, deltagare 6633
Handledning i informationssökning, timmar 1073
E-publicering vid UmU Antal
Forskningspubliktioner (artiklar, avhandlingar, rapporter m.m.), totalt 7864
Studentuppsatser, totalt 7776
Mediakostnader  
Mediakostnader totalt 35 386 000
Personal  
Anställda 110