Biblioteket i siffror (2014)

Statistik e-tidskrifter (Excel) UmUB användningsstatistik 2014 - siffror, trender och nationella jämförelser

Lån Antal
Lån 136 728
Fjärrinlån, fysiska exemplar och kopior 1 489
Fjärrutlån, fysiska exemplar och kopior 11 865
Sökningar i Söktjänsten 1 805 446 och  Album (katalogen) 608 149 2 413 595
Nedladdningar Antal
Nedladdade tidskrifts- och tidningsartiklar 1 591 440
Nedladdade e-böcker (avsnitt) 596 652
Nedladdningar från övriga världen av UmU publikationer (avhandlingar, examensarbeten m.m.) 1 051 230
Besökare Antal
Biblioteksbesökare per år, hela UmUB 741 427
Biblioteksbesökare per dag (stickprov)  
Besökare universitetsbiblioteket 644 067
Besökare Medicinska biblioteket 182 356
Besökare universitetsbiblioteket Campus Övik 38 043
Besökare universitetsbiblioteket Konstnärligt Campus 16 401
Webbplatsbesök per år (totalt) 1 690156
Bestånd (samlingar) Antal
Antal tryckta exemplar 1 446 394
Tryckta tidskrifter (löpande) 5 695
Antal e-böcker 268 222
Antal e-tidskrifter i tidskriftslistan (via förlagsavtal och prenumerationer 15 100,
via fulltextdatabaser 4 000, fria 8 000)
27 100
Databaser 174
Förvärv Antal
Böcker och tidskrifter - fysiska enheter 21 120
Böcker och tidskrifter – hyllmeter 391
Kursböcker - fysiska enheter 3 411
Manuskript - fysiska enheter 1 100
E-böcker 268 222
Lokaler Antal
Öppetthållande, timmar/vecka, UB 78
Antal publika datorer, hela UmUB (varav UB 185, MB 80, Övik 27) 292
Antal läsplatser, hela UmUB (varav UB 1208, MB 416, Övik 140) 1 723
Grupprum 34
Grupprumsbokningar/år 61 608
Användarutbildning Antal/år
Undervisning, timmar 1 326
Undervisning, deltagare 8 332
Handledning i informationssökning, timmar 251
E-publicering vid UmU Antal
Forskningspubliktioner (artiklar, avhandlingar, rapporter m.m.), totalt 6 543
Studentuppsatser, totalt 6 119
Mediakostnader  
Mediakostnader totalt 31 366 000
Personal  
Anställda 128