Biblioteket i siffror (2013)

Lån Antal
Lån 155 533
Fjärrinlån, fysiska exemplar och kopior 1 643
Fjärrutlån, fysiska exemplar och kopior 13 488
Sökningar i Söktjänsten 933 790 och  Album (katalogen) 927 595 1 861 385
Nedladdningar Antal
Nedladdade tidskriftsartiklar 1 023 964
Nedladdade e-böcker (avsnitt) 505 830
Nedladdade dokument från fulltextdatabaser 375 487
Nedladdningar från övriga världen av UmU publikationer (avhandlingar, examensarbeten m.m.) 1 044 892
Besökare Antal
Biblioteksbesökare per år, hela UmUB (automatisk räknare delvis ur funktion under 2013) 913 211 (2012)
Besökare universitetsbiblioteket (automatisk räknare delvis ur funktion under 2013) 658 122 (2012)
Besökare Medicinska biblioteket 196 719
Besökare universitetsbiblioteket Campus Övik 46 562
Besökare universitetsbiblioteket Konstnärligt Campus 15 082
Webbplatsbesök per år (totalt) 1 578 568
Bestånd (samlingar) Antal
Antal tryckta exemplar 1 427 817
Tryckta tidskrifter (löpande) 5 762
Antal e-böcker 243 400
Antal e-tidskrifter i tidskriftslistan (via förlagsavtal och prenumerationer 14 797,
via fulltextdatabaser 4 000, fria 8 000)
26 797
Databaser 138
Förvärv Antal
Böcker och tidskrifter - fysiska enheter 20 815
Böcker och tidskrifter – hyllmeter 391
Kursböcker - fysiska enheter 402
Manuskript - fysiska enheter 1 100
E-böcker 153 864
Lokaler Antal
Öppetthållande, timmar/vecka, UB 78
Antal publika datorer, hela UmUB (varav UB 185, MB 80, Övik 27) 292
Antal läsplatser, hela UmUB (varav UB 1208, MB 416, Övik 140) 1 723
Grupprum 34
Grupprumsbokningar/år 68 413
Användarutbildning Antal/år
Undervisning, timmar 1 275
Undervisning, deltagare 8 999
Handledning i informationssökning, timmar 176
E-publicering vid UmU Antal
Forskningspubliktioner (artiklar, avhandlingar, rapporter m.m.), totalt 4 863
Studentuppsatser, totalt 4 486
Mediakostnader  
Mediakostnader totalt 30 604 000
Personal  
Anställda 128