Biblioteket i siffror (2012)

Lån Antal
Lån 164 005
Fjärrinlån, fysiska exemplar och kopior 2 331
Fjärrutlån, fysiska exemplar och kopior 14 402
Sökningar i Album 1 302 553
Nedladdningar Antal
Nedladdade tidskriftsartiklar 878 910
Nedladdade e-böcker (avsnitt) 581 428
Nedladdningar från övriga världen av UmU publikationer (avhandlingar, examensarbeten m.m.) 834 620
Besökare Antal
Biblioteksbesökare per år, hela UmUB 913 211
Biblioteksbesökare per dag (stickprov)  
Besökare universitetsbiblioteket 658 122
Besökare Medicinska biblioteket 202 288
Besökare Umeå universitetsbibliotek Campus Övik 48 802
Besökare Umeå universitetsbibliotek Konstnärligt campus 3 999 (okt-dec)
Webbplatsbesök per år (totalt) 1 253 778
Unika användare som loggat in i vår publika datormiljö 9 398 (8 mån.)
Bestånd (samlingar) Antal
Antal tryckta exemplar 1 407 002
Tryckta tidskrifter (löpande) 5 773
Antal e-böcker 89 293
Antal e-tidskrifter i tidskriftslistan (via förlagsavtal och prenumerationer 12 275,
via fulltextdatabaser 4 000, fria 8 000)
24 275
Databaser 133
Förvärv Antal
Böcker och tidskrifter - fysiska enheter 23 485
Böcker och tidskrifter – hyllmeter 380
Kursböcker - fysiska enheter 2 803
Manuskript - fysiska enheter 51
E-böcker 390
Lokaler Antal
Öppetthållande, timmar/vecka, UB 78
Antal publika datorer, hela UmUB (varav UB 185, MB 80, Övik 27) 292
Antal läsplatser, hela UmUB (varav UB 1208, MB 416, Övik 140) 1 723
Grupprum 34
Grupprumsbokningar/år 63 087 (2011)
Användarutbildning Antal/år
Undervisning, timmar 999
Undervisning, deltagare 6 894
Handledning i informationssökning, timmar 180
E-publicering vid UmU Antal
Forskningspublikationer (artiklar, avhandlingar, rapporter m.m.), totalt 3 525
Studentuppsatser, totalt 3 412
Mediakostnader  
Mediakostnader totalt 28 196 000
Personal  
Anställda 111