Biblioteket i siffror (2011)

Lån Antal
Lån 175 730
Fjärrinlån, fysiska exemplar och kopior 2 094
Fjärrutlån, fysiska exemplar och kopior 13 345
Sökningar i Album 1 108 047
Nedladdningar Antal
Nedladdade tidskriftsartiklar 920 749
Nedladdade e-böcker (avsnitt) 224 095
Nedladdningar från övriga världen av UmU publikationer (avhandlingar, examensarbeten m.m.) 605 897
Besökare Antal
Biblioteksbesökare per år, hela UmUB 927 541
Biblioteksbesökare per dag (stickprov)  
Besökare universitetsbiblioteket 684 386
Besökare Medicinska biblioteket 204 325
Besökare universitetsbiblioteket Campus Övik 38 830
Webbplatsbesök per år (totalt) 1 092 240
   
Bestånd (samlingar) Antal
Antal tryckta exemplar 1 433 875
Tryckta tidskrifter (löpande) 5 767
Antal e-böcker 89 293
Antal e-tidskrifter i tidskriftslistan (via förlagsavtal och prenumerationer 12 147,
via fulltextdatabaser 4 000, fria 8 000)
24 147
Databaser 131
Förvärv Antal
Böcker och tidskrifter - fysiska enheter 26 602
Böcker och tidskrifter – hyllmeter 478
Kursböcker - fysiska enheter 3 087
Manuskript - fysiska enheter 358
E-böcker 22 818
Lokaler Antal
Öppetthållande, timmar/vecka, UB 78
Antal publika datorer, hela UmUB (varav UB 185, MB 80, Övik 27) 292
Antal läsplatser, hela UmUB (varav UB 1208, MB 416, Övik 140) 1 723
Grupprum 34
Grupprumsbokningar/år 63 087
Användarutbildning Antal/år
Undervisning, timmar 1 147
Undervisning, deltagare 9 349
Handledning i informationssökning, timmar 188
E-publicering vid UmU Antal
Forskningspublikationer (artiklar, avhandlingar, rapporter m.m.), totalt 2 844
Studentuppsatser, totalt 2 693
Mediakostnader  
Mediakostnader totalt 24 605 281
Personal  
Anställda 107