Biblioteket i siffror (2010)

Lån Antal
Lån 191 866
Fjärrinlån, fysiska exemplar och kopior 3 688
Fjärrutlån, fysiska exemplar och kopior 18 268
Sökningar i Album 1 065 062
Nedladdningar Antal
Nedladdade tidskriftsartiklar 922 478
Nedladdade artiklar ur fulltextdatabaser 595 752
Nedladdade e-böcker (avsnitt) 230 298
Nedladdningar från övriga världen av UmU publikationer (avhandlingar, examensarbeten m.m.) 427 194
Besökare Antal
Biblioteksbesökare per år, hela UmUB 986 858
Biblioteksbesökare per dag (stickprov) 3 036
Besökare universitetsbiblioteket 739 135
Besökare Medicinska biblioteket 209 819
Besökare universitetsbiblioteket Campus Övik 37 904
Webbplatsbesök per år (totalt) 1 323 905
   
Bestånd (samlingar) Antal
Antal tryckta exemplar 1 412 135
Tryckta tidskrifter (löpande) 5 760
Antal e-böcker 66 475
Antal e-tidskrifter i tidskriftslistan (via förlagsavtal och prenumerationer 10 585,
via fulltextdatabaser 4 000, fria 8 000)
22 585
Databaser 129
Förvärv Antal
Böcker och tidskrifter - fysiska enheter 27 532
Böcker och tidskrifter – hyllmeter 530
Kursböcker - fysiska enheter 1866
Manuskript - fysiska enheter 468
E-böcker 16 475
Lokaler Antal
Öppetthållande, timmar/vecka, UB 78
Antal publika datorer, hela UmUB (varav UB 185, MB 80, Övik 27) 282
Antal läsplatser, hela UmUB (varav UB 1208, MB 416, Övik 140) 1 764
Grupprum 34
Grupprumsbokningar/år 62 726
Användarutbildning Antal/år
Undervisning, timmar 1 007
Undervisning, deltagare 10 653
Handledning i informationssökning, timmar 205
E-publicering vid UmU Antal
Forskningspublikationer (artiklar, avhandlingar, rapporter m.m), totalt 1 914
Studentuppsatser, totalt 1 979
Mediakostnader  
Mediakostnader totalt 25 177 000
Personal  
Anställda 106