Föreläsning: Byggnader i Norrbotten

Datum: 
onsdag 2 november 2011 18:00 - 19:00
Plats: 
Forskningsarkivet (Umeå universitetsbibliotek, balkongen)

Byggnader i Norrbotten
Från kåtakyrkor till kyrkstäder och fiskekapell
Kjell Lundholm, författare f.d. landsantikvarie
Samarrangemang med Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Museimannen och författaren Kjell Lundholm är en stor kännare av Norrbotten och dess kulturhistoria. Han har bl.a. arbetat som landsantikvarie i Norrbottens län och har under mer än 30 år verkat som författare till böcker om Norrbottens historia. I kvällens föreläsning låter han oss ta del av sin kunskap om den norrbottniska bebyggelsen i både stort och smått.

Ingår i föreläsningsserien Mötesplats Arkivet