Uppgifter om Umeå universitetsbibliotek

Universitetsbiblioteket
901 74 Umeå
Fax: 090 - 580 63
E-post: umub@ub.umu.se
Besöksadress: Samhällsvetarhuset

Organisationsnummer: 202100-2874

Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE202100287401