Statistik och analysverktyg

Besök på Umeå universitetsbiblioteks webbsidor mäts, analyseras och/eller passerar ett antal tredjepartstjänster, som kan generera kakor (cookies) och/eller statistik om besök. Ingen information sparas om IP-nummer eller annat som kan identifiera någon enskild person.

Google Analytics

Umeå universitetsbiblioteks webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google. Google Analytics använder cookies och informationen som genereras av dessa genom din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Denna information används i syfte att utvärdera besökstatistik, exempelvis använder universitetetsbiblioteket rapporter av besöken på webbplatsen för att förbättra innehåll, navigation och struktur.

Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med annan data som Google innehar. Man kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar i webbläsaren (se relaterad information). Genom att besöka Umeå universitetsbiblioteks webbplats samtycker du till att Google behandlar personuppgifterna på det sätt och för de syften som beskrivs ovan. *www.google.com/analytics

* Tack till Karlstads universitet för formuleringarna om Google Analytics.