Nyheter

Tidskriftslistan byter utseende

2018-11-12

Biblioteket byter utseende på tidskriftslistan och därmed förändras även länkningen i databaserna.

Forskningsarkivet blir Avdelningen för arkiv och specialsamlingar

2018-09-24

Under våren gjordes en översyn av funktionerna arkiv och specialsamlingar vid Umeå universitetsbibliotek (UmUB) och efter beslut i biblioteksstyrelsen görs nu en organisationsförändring.

Ny plattform för bibliotekets digitala samlingar

2018-08-28

Umeå universitetsbibliotek lanserar nu en ny webbplats för digitaliserat material ur bibliotekets egna samlingar.

Tillgång till artiklar i Elsevier publicerade efter 1 juli

2018-07-02

Avtalet med förlaget Elsevier har inte förnyats, vilket innebär att Elsevier ej längre kommer att ge åtkomst till prenumerationsbaserat innehåll publicerat efter den 30 juni 2018.

Tillfälligt reservationsstopp på böcker under byte av bibliotekssystem

2018-06-14

Biblioteket arbetar med att byta till ett nytt bibliotekssystem och bytet kommer att vara färdigt i höst. På grund av detta kommer ett reservationsstopp att göras tills dess att systemet är på plats.

Sidor