Varför så många tomma hyllor i biblioteket?

1 januari 2011 byter biblioteket klassifikationssystem från det svenska SAB-systemet till det internationellt spridda DDK (Dewey decimalklassifikation). De tomma hyllorna ska med tiden fyllas med nya böcker i en svit som påbörjas vid årsskiftet.

För våra användare blir den största skillnaden att hylluppställningarna förändras, DDK bygger på siffror medan SAB bygger på bokstäver.

Vid frågor om det nya klassifikationssystemet vänd dig till våra informationsdiskar.