Torgny Lindgren och Folke Isaksson skänker sina arkiv till Umeå universitet

Under hösten har författarna Torgny Lindgren och Folke Isaksson överlämnat originalmanuskript och andra handlingar till Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek.

Handlingarna kommer att ingå i universitetets handskriftssamling som sedan tidigare rymmer ett antal kända författararkiv efter bland andra Sara Lidman, Helmer Grundström och Björn-Erik Höijer.

Det av Torgny Lindgren deponerade materialet består till största delen av hans handskrivna manuskript och utkast i kollegieblock. Här återfinns bland annat arbetsmaterialet till böckerna Hummelhonung, Dorés Bibel och Norrlands Akvavit.
I Folke Isakssons fall rör det sig om en gåva där stora delar av hans drygt 60-åriga författarskap finns samlat i form av manuskript, dagböcker, korrespondens, klipp och fotografier. Arkivmaterialet rymmer omkring fem hyllmeter.

Se hela pressmeddelandet