Tillfälligt reservationsstopp på böcker under byte av bibliotekssystem

Biblioteket arbetar med att byta till ett nytt bibliotekssystem och bytet kommer att vara färdigt i höst. På grund av detta kommer ett reservationsstopp att göras tills dess att systemet är på plats.

Reservationsstoppet innebär att man inte kan köa på utlånade böcker eller beställa fjärrlån under denna period. Bibliotekssystemet byts för att kunna erbjuda nya tjänster och förbättringar:

  • Från och med i höst behöver du inte låna om dina böcker, det gör systemet åt dig
  • Fjärrlån kan lånas om direkt i söktjänsten
  • Du kan lättare se var boken finns
  • Säkrare hantering av personuppgifter
  • Större möjligheter till framtida utveckling

Vi ber om överseende för de problem som kan tänkas uppkomma i och med detta.