Tidskriftslistan byter utseende

Biblioteket byter utseende på tidskriftslistan och därmed förändras även länkningen i databaserna.

På tidskriftssidan byts länken ut så att den går till tidskriftslistan i söktjänsten. Andra kommande förändringar är att BrowZine kommer att integreras med tidskriftslistan, vilket ger en bättre visuell upplevelse.