Tejp och annat otyg

Bokbinderiet på Universitetsbiblioteket visar bokvård och besvarar frågor 28 maj klockan 11-13.

Intresserade är välkomna att få svar på varför man inte ska laga böcker med tejp eller om böcker som hamnat i badvattnet kan räddas. Lokal: lånehallen.