Sveriges forskningsbibliotek säger upp avtalet med förlaget Elsevier

Genom Bibsamkonsortiet säger de svenska forskningsbiblioteken upp tidskriftsavtalet med förlaget Elsevier från och med 30 juni 2018.

För att nå regeringens mål om omedelbar öppen tillgång år 2026 och genomföra den nödvändiga omvandlingen från ett prenumerationsbaserat till ett öppet tillgängligt publiceringssystem kräver Bibsamkonsortiet följande:

  • Omedelbar öppen tillgång till alla artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter av forskare affilierade till konsortiets deltagande organisationer.
  • Läsrättigheter för deltagande organisationer till Elseviers 1 900 tidskrifter.
  • En hållbar prismodell som möjliggör en omvandling till öppen tillgång.

Tillgång till artiklar

Tillgång till artiklar publicerade mellan januari 1995 - juni 2018 är fortsatt obegränsad enligt villkoren i det pågående avtalet, men Elsevier kommer inte att ge tillgång till prenumerationsbaserat innehåll som publiceras efter den 30 juni 2018.Tips på alternativa vägar för åtkomst till artiklarFrågor och svar till användare
Kontaktperson på universitetsbiblioteket

Frågor besvaras av Mats Almkvist, avdelningschef Vetenskaplig kommunikation, Umeå universitetsbibliotek, mats.almkvist@umu.se, tel 090 786 9177