Studieverkstadens stöd till både studenter och lärare

I senaste numret av Aktum finns en artikel om Studieverkstadens metod att stödja studenterna i sina studier, samt även genom att arbeta nära deras lärare.

I Aktums temanummer om utbildning intervjuas Studieverkstaden och hur de aktivt arbetar med att komma ut till institutioner för att få till ett samarbete även med lärare. Några av lärarna berättar om sina erfarenheter av att använda sig av Studieverkstaden.​​​Läs hela artikeln i Aktum