Studieverkstaden i Universitetsläraren

Tidningen Universitetsläraren uppmärksammar i senaste numret hur Studieverkstaden i sin verksamhet stöttar lärarna och därmed även studenterna.

Många studenter vänder sig till Studieverkstaden vid Umeå universitetsbibliotek för att få hjälp i sitt akademiska skrivande. Men Studieverkstaden håller även workshops med personalgrupper och bjuds också in för att jobba närmare enskilda lärare och programansvariga, något som man sett ger bättre studentarbeten.

Även doktorander och forskare söker och kan få stöd av Studieverkstadens kunskaper.