Studieverkstaden erbjuder stöd på MB

På tisdagar, med start 8 maj, kommer studenter på Medicinska biblioteket erbjudas stöd i akademiskt skrivande på svenska.

Personal från Studieverkstaden kommer att finnas på plats tisdagar med drop in kl. 12:30-13:30 i Medicinska bibliotekets entré för att svara på frågor och ge vägledning i frågor som rör det akademiska skrivandet. Det kan vara frågor om språk, stil, struktur eller om skrivprocessen.Kalendariet