SLU:s pedagogiska lagpris 2018 till Monica Näslund, Studieverkstaden, Umeå UB

Monica Näslund från Studieverkstaden, Umeå UB, har medverkat i styrgruppen för PLOG-projektet (Pedagogik, Lärande och Generella Kompetenser) som tilldelats SLU:s pedagogiska lagpris 2018.

Syftet med PLOG-projektet var att integrera studenternas generella kompetenser med ämneskompetenser i jägmästarutbildningen. Studieverkstadens roll i projektet har varit att utveckla nya sätt att pedagogiskt och praktiskt integrera akademiskt skrivande i två kurser under utbildningens första år.  I PLOG-projektet har ingått föreläsningar, workshoppar, skrivverkstäder och individuell handledning. Dessutom har flera pedagogiska seminarier med lärare, programansvariga och representanter från EPU (SLU:s motsvarighet till UPL) genomförts. PLOG-projektet är nu avslutat men lever aktivt kvar i jägmästarutbildningen.