RSS-länkar från Umeå universitetsbibliotek

Här samlar vi länkar till bibliotekets RSS-flöden för nyheter, kalendarium, nya böcker och nya avhandlingar. Spara dem som bokmärken i din webbläsare eller till något program som hanterar RSS:er.

Nyheter

Nyheter från Umeå universitetsbibliotek

http://www.ub.umu.se/om/nyheter/rss

Nyheter om e-resurser

http://www.ub.umu.se/om/nyheter/e-resurser/rss

Nyheter om e-publicering

http://www.ub.umu.se/om/nyheter/e-publicering/rss

Nyheter från Arkiv och specialsamlingar

http://www.foark.umu.se/om/nyheter/rss

Aktuella testperioder

http://www.ub.umu.se/sok/artiklar-databaser/testperioder/rss

Kalendarium

http://www.ub.umu.se/om/pa-gang/rss

Avhandlingar

Senast publicerade avhandlingar (inkl. kommande disputationer)

Ny litteratur på biblioteket

Se ämnesindelad förteckning