PUNKTUM-medel för pedagogiskt utvecklingsprojekt

Monica Näslund, Studieverkstaden och Monika Diehl, Pedagogiska institutionen, har fått PUNKTUM-medel för ett projekt som ska stötta studenters skrivande i samarbete med lärare. Initialt riktar det sig mot alla lärarutbildningar på Umeå universitet, med målet att i ett senare skede kunna överföras på andra utbildningar.

Monica Näslund, Studieverkstaden och Monika Diehl, Pedagogiska institutionen.

Att studenter kan ha problem med akademiskt skrivande är känt på alla universitet och högskolor, såväl i Sverige som internationellt. Grunden för projektet är att studenternas skrivutveckling behöver stöttas och lärarna behöver metoder att inom det egna ämnet utföra detta arbete. Monica Näslund som dagligen möter studenter i sitt arbete vid Studieverkstaden är mycket glad över utdelningen:
-    Vi har under många år uppmärksammat studenters bristande förmåga att uttrycka sig i skrift. Tillsammans med involverade lärare vill vi arbeta fram en progressionsmodell avseende skrivutvecklande kursinslag. Initialt fokuserar projektet på Umu:s lärarprogram, men målet är att utarbeta en modell som fungerar även för andra utbildningar, berättar Monica.

Akademiskt skrivande är centralt i en studieverkstads verksamhet oavsett om studenternas eller lärarnas frågor och önskemål handlar om referenshantering, informationssökning, studieteknik, lässtrategier eller skrivande.