Open access-publicering utan kostnad i tidskrifter från IOP, RSC, Taylor & Francis och Springer

Forskare vid Umeå universitet kan nu publicera sina artiklar open access med omedelbar fri tillgång och utan publiceringsavgifter hos flera förlag.

Biblioteket har ingått nya avtal med förlagen IOP (Institute of Physics), RSC (Royal Society of Chemistry) och Taylor & Francis. Med avtalen inkluderas publiceringsavgifterna i bibliotekets prenumerationskostnader. För Springer finns redan ett pågående avtal med förbetalda publiceringsavgifter.

För samtliga avtal måste korresponderande författare vara affilierad till Umeå universitet. Avtalen gäller endast förlagens så kallade hybridtidskrifter, traditionellt prenumerationsbaserade tidskrifter där artiklar kan göras öppet tillgängliga mot en publiceringsavgift.Mer information om rabatter och open access-publicering