Open Access-policy för vetenskaplig publicering vid Umeå universitet

Från den första januari 2012 infördes en ny policy (Dnr: 500-2855-11) gällande Open Access publicering vid Umeå universitet. Den fastställer att samtliga publikationer med upphov från eller utgivet av universitetet skall registreras och deponeras i DiVA.

Detta innebär i praktiken att:

  1. När en forskningspublikation registreras i DiVA skall en fulltextkopia bifogas (detta gäller även förlagspublicerade avhandlingar, böcker, kapitel etc.). Vanligen den till förlaget sista inskickade och accepterade författarversionen (utan förlagets layout).
  2. Publikationer som ges ut av universitetet skall registreras och fulltext bifogas, oavsett om författarna är verksamma här eller inte (exempelvis fullständiga proceedings från konferenser utgivna på universitetet).
  3. Samtliga fulltexter som bifogas kommer att publiceras och göras fritt tillgängliga via DiVA, om inte hinder föreligger. Till hinder räknas kommersiell utgivning där förlaget inte tillåter publicering i institutionella arkiv.
  4. Studentuppsatser skall registreras och deponeras i DiVA. Om fulltexten skall göras allmänt tillgänglig beslutas av respektive fakultet eller institution.

Gällande bifogande av fulltext till forskningspublikationer i DiVA

Biblioteket sköter all kontroll av rättigheterna (som vilken version av publikationen som får publiceras i DiVA och med vilken fördröjning det skall göras) och tillgängliggör respektive publikation i enlighet med de individuella förlagens policy.

Om det inte finns möjlighet att publicera de inskickade fulltexterna så kommer de ändå att finnas kvar i DiVA för syftet att ha ett arkiv med publikationer från universitetet och dess forskare, och för eventuell framtida publicering.
Det är den till förlaget sista inskickade och accepterade författarversionen som skall deponeras i DiVA (vilket är i enlighet med ett av de vanligaste förekommande kraven från förläggare för att tillåta open access publicering).

Gällande publikationer utgivna vid universitetet

För publikationer utgivna vid universitetet ska den utgivna versionen bifogas. För dessa fall skall alltså slutprodukten och inga författarversioner bifogas vid registrering. Dessutom skall hela publikationen läggas in, oavsett om den innehåller författare från andra lärosäten eller inte

Gällande examensarbeten

Samtliga examensarbeten skall registreras och deponeras i DiVA. Om samtliga uppsatser sedan skall tillgängliggöras i fulltext för allmänheten är en fråga för de enskilda fakulteterna eller institutionerna att besluta om. Det finns inga krav på att uppsatser med känsligt innehåll skall läggas ut offentligt, men de ska registreras och deponeras i DiVA.

Frågor och Information

För frågor rörande registrering och publicering i DiVA kontakta E-publiceringsteamet. Frågor som kräver förtydliganden av policys eller rutiner för vi i första hand vidare till Referensgruppen för DiVA, där fakulteterna och biblioteket är representerade.

Referensgruppen för DiVAE-publiceringsteametManualer för för registrering i DiVA