Nyheter i DiVA: Citeringar, Altmetrics och grafisk presentation av statistik

Nyheter i gränssnitt för sökning och visning.

Statistik för DiVA-post

Grafiskt presenterad statistik för varje post. Citeringar i Web of Science och omnämnade i sociala medier (Altmetrics) redovisas för artiklar.

Avgränsa / sökresultat utifrån publikationstyp, år, person etc. Fler möjligheter att sortera träfflistor. Exportera referenser i olika format.