Nya föreläsnings- och workshopserier vid Studieverkstaden

Under vårterminen startar tre nya föreläsnings- och workshopserier i Studieverkstadens regi.

Strategier för framgångsrika studier heter en av föreläsningsserierna som ger tips och råd för bättre studieteknik.Strategier för framgångsrika studierRöda tråden är en workshopserie i tre delar som tar upp textbindning på en grundläggande nivå. Dessutom lyfts vad som kännetecknar ett korrekt akademiskt språk. Det kommer att finnas möjligheter att arbeta med egna texter.Röda trådenOrchestrating your thesis är en workshopserie som vänder sig till studenter som närmar sig kandidat- eller masterexamen.Orchestrating your thesis